خلاصه کتاب ما چگونه ما شدیم اثر دکتر صادق زیبا کلام

نویسنده: زهرا آقاجانی، محمد آیتی گازار 18,455 بازدید

پیشگفتار
ای قلم بنویس نگو که نمی‌توانی، از یکتایی‌ها و بی همتایی‌ها بنویس نگو از کجا شروع کنیم، بگو چگونه شروع کنیم.
و اما بعد!
بخشی از مقاله در برگیرنده‌ی تفکرات مارکسیستی یا متأثر از آرای نویسندگانی بود با رویکرد مارکسیستی و نئومارکسیستی در زمینه تئوری وابستگی همچون «فرانک» و «دوسانتوس» و ... اساس این تفکر همان رویکرد مارکسیستی در تبیین عقب‌ماندگی است. که بر طبق آن استعمار مارکسیستی عامل عقب‌ماندگی ایران (به همراه مابقی جهان سوم) است. در حالی که پرسش نویسنده (زیباکلام) آن بود که چرا اساساً در وهله‌ی اول بدل به کشوری عقب مانده گردیدیم تا استعمار بتواند بر آن سوار شود؟
بنابراین یکی از مسائلی که در نگارش ما چگونه ما شدیم، به جد نویسنده به دنبال تحقیق آن بوده، موضوع خاموشی چراغ علم در ایران قرن نوزدهم بوده است. امید است مورد رضایت شما دوستان عزیز واقع گردد.
فصل اول:
از نظر مارکس تقسیم تاریخ به 4 حوزه که عبارتند از: جامعه اشتراکی اولیه یا کمون اولیه، دوره برده داری، دوره فئودالیسم ظهور بورژوازی که با زوال فئودالیسم و پیدایش سرمایه‌داری همراه است.
فصل 2:
بررسی 3 عامل که در شکل‌گیری تمدن ایران نقش دارد:
1 - پراکندگی اجتماعات در ایران
2 - زندگی عشایری و صحراگردی
3 - تمرکز قدرت در دست حکومت
**فصل 3: **
بررسی اینکه چرا شرق راه افول را پیمود و غرب گام در مسیر صعود گذاشت.
فصل 4:
تأثیر هجوم قبایل بر ساختارها و نهادهای اجتماعی دیگر (تاریخی‌تر)
حکومت صفویه تنها قدرتی است که بعد از عصر هجوم قبایل آسیای میانه توانست در ایران حکومت متمرکز و بادوام به وجود آورد. بعد از سقوط صفویه دیگر حکومتی پایدار در ایران وجود نداشت و مدام مورد تهدید قبایل بیگانه قرار گرفت. این منجر شد که فاصله میان ایران و قدرت‌های غربی آن چنان عمیق شده بود که در هر مورد مقایسه غرب و شرق بی معنا بود.
فصل 5:
خاموش شدن چراغ علم:
بررسی پرسش چراغ علم از کی در ایران خاموش شد؟ که نمی‌توان بر روی یک مقطع، به صورت سال و یا رویداد مشخص دست گذاشت. در واقع مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم دادند و این افول علمی 700 سال طول کشید.
فصل 6:
شرق و غرب : تماس یا تقابل
مقایسه اروپایی‌ها با ایرانیان یعنی چرا و چگونه اروپاییان توانستند در مقایسه با ملل شرقی و از جمله ایران به آن چنان برتری و تفوق دست یابند.
در ادامه می توانید خلاصه کتاب را **دانلود **نمایید.


17 صفحه   |   حجم فایل: 45 KB   |   فرمت: Word 2010
17 صفحه   |   حجم فایل: 473 KB   |   فرمت: Pdf

نظرات

mansoor
1391/09/20
پاسخ به این نظر

کار شما درخور تحسین است

نام (ضروری)
پست الکترونیک(ضروری)
نظرشمــا
ارسال نظر
522 W
پی دی اف وان