مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

 • 1. متدولوژی طراحی ماژولاردر یکپارچه سازی مدیریت تجهیزات

  مدیریت تجهیزات در سازمان ها بالاخص در سازمانهای بهره بردار از جمله صنایع نفت، پتروشیمی نیروگاهها، و همه سازمان هایی که به دلیل استفاده از تجهیزات فنی گسترده و گرانبها بهره برداری حداکثر از این تجهیزات برای آنها دارای اهمیت فوق العاده ای است به یکی از دغدغه های اصلی تبدیل شده است لذا بکارگیری تئوری های ...

 • 2. مدل استراتژیک زنجیره ارزش مدیریت دانش در سازمان ها

  هدف از زنجیره ارزش مدیریت ایجاد و توسعه استراتژی برای مدیریت دانش در سازمان می باشد به نحوی که با استراتژی های کلان سازمان همپوشانی داشته و کلیه منابع اطلاعاتی سازمان را در راستای ایجاد ارزش افزوده دانش همچنین دستیابی به مزیت رقابتی سازمان استفاده و هدایت نماید براین اساس در مقاله حاضر ابتدا سعی شده ...

 • 3. بکارگیری دانش، مزیت رقابتی پایدار در سازمان های دانش بنیان

  فرایند و چرخه اصلی مدیریت دانش در تمامی مدلهای معتبر و کاربردی کشف دانش، اکتساب دانش، تدوین و توسعه دانش، اشتراک دانش، مراقبت دانش، ذخیره سازی دانش، ارزیابی دانش و نهایتا بکارگیری دانش تاکید نموده اند این فراینددر مدل آقای پروبست و همکاران مورد توجه بیشتری ق رار گرفته است توقف خاصی در هیچ زمانی برای ...

 • 4. TOWARDS A GENERIC E-ELECTION DEVELOPMENT ARCHITECTURE

  This article flcuses on a challenging area of digital society, i.e. electronic election and the main objective is to develop architecture to transfer the traditional election to electronic election. Accordingly , the strengths and weaknesses of the traditional election systems in a developing societyare ...

 • 5. Driving Co-Created Value through Global Network

  Managers are under intense prssure to create value. Most recognize that there are natural limits to value creation through efficiency in existing operations. Efficiencies must be coupled with innovation and new business development internally generated profitable growth is at a premium However even ...

 • 6. بررسی تاثیر مدلسازی فرایندهای کسب و کار با استفاده از متدولوژی شی گرا بر ایجاد دانش در سازمان

  مهمترین پرسش در دنیای رقابتی امروز این است که دانش موجود درهر سازمان را چگونه می توان شناسایی کرد و از آن به بهترین نحوه بهره جست. ایجاد دانش اولین و شاید مهمترین مرحله از فرایند مدیریت دانش در هر سازمانی می باشد دراین مقاله به منظور بررسی میزان و نحوه تاثیرگذاری مدلسازی فرایندهای کسب و کار با استفاده ...

 • 7. شناسایی عوامل موثر بر کیفیت خدمات Online در پذیرش مدلهای کسب و کار الکترونیکی

  توسعه روزافزون تجارت الکترونیکی در بسیاری از کشورها موجب رشد اساسی در خدمات مبتنی بر اینترنت هم در کسب و کارهای اینترنتی محض و هم در شرکتهای سنتی که بخشی از خدمات را به صورت آنلاین ارایه میکنند گردیده است چالش اصلی این است که شرکت ها چگونه کیفیت این خدمات را که یکی از جنبه های اساسی رضایت مشتری است ...

 • 8. تعامل تجارت الکترونیکی و اقتصاد دانش محور در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

  فناوری اطلاعات محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عصر حاضر می باشد تجارت الکترونیکی یکی از تولیدات فناوری اطلاعات بوده که به سرعت در حال رشد می باشد و پیش بینی می شود که تا چندسال آینده شکل تجارت سنتی با بکل تغییردهد از طرفی اقتصاد دانش محور در راه است و تاکمتر از یک دهه دیگر فراگیر خواهد شد و شکل ...

 • 9. Driving factors for Adoption of Mobile Commerce Services by young adults

  Mobile commerce bas been a buge success in terms of individuals adoption in many developing countries . This paper discusses the realities of m-commerce and the major differences between mobile commerce and internet - based e- commerce. Based on this understanding driving key factors that must be taken ...

 • 10. زمینه سازی مناسب برای اجرای ERP در سازمان های تولیدی

  رقابتی شدن محیط تولید و تلاش پایان ناپذیر توسعه به همراه بهبود کیفیت، افزایش تاثیر سفارش مشتری در نوع تولید سازنده که به طور همزمان با کاهش قیمت تولیدات همراه شده است سازندگان را برآن داشته است تا درجهت خواسته مشتریان، بفکر کاهش هزینه ها از طریق دستیابی به راه حلهای یکپارچه سیستم های اطلاعاتی باشند ...

 • 11. مدیریت مجازی رفع و تامین نیازهای مدیریتی دهکده جهانی

  مدیریت ها برای راندمان بالاتر و پایدارتر نیاز به کاهش هزینه ها و کم کردن استرس دارند و رسیدن به دو حالت فوق درسایه مدیریت الکترونیکی جواب بهتری می دهد کاهش هزینه و افزایش راندمان و کم کردن استرس برای مدیران که همواره با مسائل مالی سروکار دارند باعث می شود تا مدیران به سمت تجارت الکترونیک وخدمات الکترونیک ...

 • 12. عوامل موثر بر پذیرش خدمات الکترونیک شهرداری تهران

  امروزه یکی از مباحث مهمی که در زمینه استقرار دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان مطرح است موضوع پذیرش خدمات الکترونیک توسط کاربران می با شد تحقیقات نشان میدهد که میزان پذیرش فناوری خدمات الکترونیک توسط کاربران تاثیر بسزایی برموفقیت یا شکست آن دارد دراین زمینه تعداد قابل توجهی نظریه و ...

 • 13. مدل پیشنهادی توسعه روستایی مبتنی بر ICT درایران

  توسعه فرایندی مبتنی بر شرایط موجود و مستلزم بهره گیری از قابلیتهای فناوریهای روز است توسعه روستایی جزء جدایی ناپذیر توسعه ملی است تحقق توسعه ملی از رهگذر توسعه روستایی براساس اصل جهانی سازی اندیشه جهانی، عملکرد محلی ضرورت توجه خاص به محوریت فناوری های نوین بومی شده را ایجاب می نماید فناوری اطلاعات و ...

 • 14. طراحی و پیاده سازی نرم افزاری برای استخراج الگوها و قوانین از داده های کارمندان یک کمپانی با استفاده از ابزارهای SQL Server

  شناسایی الگو ها و قوانین استخراج شده از داده ای یک کمپانی می تواند در تصمیم گیری مدیران تاثیر زیادی داشته باشد هدف این مقاله بررسی قابلیتهای داده کاوی در SQL Server 2005 و استخراج الگوها و قوانین وابستگی از یک مجموعه داده ای است این مجموعه داده ای حاوی داده هایی در ارتباط با اطلاعات شخصی، علایق و سلیقه ...

 • 15. ارائه روشی جدید مبتنی بر الگوریتم K-Means برای حل مسئله خوشه بندی توزیع شده

  خوشه بندی عملیاتی است که روی مجموعه ای از داده ها انجام شده و آنها را به دسته هایی منفصل تقسیم می کند طوری که حداقل شباهت بین داده های موجود در دسته های مجزا و حداکثر شباهت بین داده های موجود در یک دسته وجود داشته باشد یکی از مهمترین مسائل مطرح در این زمینه نحوه مدیریت و اعمال تکنیک های خوشه بندی روی ...

پی دی اف وان