مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

 • 1. ارزیابی راهبردی موسسات آموزش عالی با رویکرد زنجیره ارزش

  سازمان ها برای بقا در محیط پویای امروزی باید قدرت تطبیق و انعطاف پذیری با نیازهای متنوع و گسترده مشتریان را داشته باشند و این امر همان تعریف کیفیت از دیدگاه مشتری گرایی می باشد این موضوع برای تمامی انواع سازمان ها اعم از سازمانهای اموزشی حائز اهمیت می باشد زیرا که مشتریان دلیل اصلی و تضمین کننده بقا ...

 • 2. چارچوب ارزیابی متوازن در مدیریت استراتژیک تجارت الکترونیک (EBBSC)

  در دنیای امروزی از تجارت الکترونیک بسیار فراتر از تکنولوژی صرف یاد می شود و توجه به استراتژی های تجارت الکترونیک در محیط رقابتی و متغیر امروزه بسیار مهم است دراین مقاله ما سعی بر آن داریم تا با معرفی چارچوب ارزیابی متوازن و مطالعات صورت گرفته در زمینه تجارت الکترونیک مدل ارزیابی متوازن در مدیریت استراتژیک ...

 • 3. تجربه به کارگیری شاخص های کلیدی نتیجه و عملکرد در صنعت خودروسازی، مطالعه موردی: شرکت پارس خودرو

  امروزه بسیاری از سازمانها به علت گستردگی روابط الکترونیک و شکسته شدن مرزها و فاصله نیازمند قابلیت رقابت پذیری بالا می باشند، به نحوی که بتوانند با توجه به رقبای بسیار در صنعت و بازار به حیات خود ادامه داده و روند رو به رشد خود را حفظ نمایند دراین میان سازمانهایی به این هدف دست خواهندیافت که اجزای تشکیل ...

 • 4. ارایه الگوی استراتژی توسعه ناحیه ای برای تحقق چشم انداز کشور (تجربه تدوین استراتژی توسعه ناحیه کاشان)

  هرچند حلقه های گمشده هماهنگ کننده و تداخل فعالیتهای توسعه کشور به وسیله امر مشارکت در تدوین چشم انداز و برنامه های پنج ساله توسعه به حداقل رسیده و ضمن تبیین بهتر وظایف سازمان های مختلف ارتباطات انها را تنظیم می کند اما اگر چشم انداز و استراتژیهای تدوین شده به وسیله خطوط پیوسته تا اجرا در سطح مناطق و ...

 • 5. ارائه چارچوب ارزیابی عملکرد لجستیک امداد در شرایط بحران

  توسعه و گسترش روز افزون لجستیک امداد بشردوستانه و افزایش پیچیدگی تعامل فرآیندهای آنها لزوم کنترل ساختار یافته این فرآیندها از طریق سیستمهای ارزیابی عملکرد فرآیندگرا قابل تحلیل و منسجم، بیش از پیش آشکار ساخته است. این مقاله یک رویه کاربردی و عملی جهت اندازه گیری عملکرد موثر برای فرآیندهای لجستیک امداد ...

 • 6. نقش رهبری استراتژیک در موفقیت اجرا و پیاده سازی استراتژی ها (تحلیل نظری)

  امروزه برنامه ریزی و تفکر استراتژیک از عوامل اساسی موثر در ایجاد و خلق فرصت و جلوگیری از غافلگیری محیطی با توجه به تغییر و تحولات روزافزون و بر اساس قابلیت‌ها و ظرفیت‌های سازمانی می‌باشند. سرمایه های فکری سازمانی نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل و منابع موفقیت یا شکست استراتژی‌ها نقش موثری در خلق ...

 • 7. بومی سازی پارامترهای محیطی برنامه ریزی استراتژیک

  شرایط بازار کار و تأثیرات عمده این شرایط بر تصمیم گیری استراتژیک غیرقابل انکار است به نحوی که در مدل‌های مختلف برنامه ریزی استراتژیک تحلیل فرصت‌ها و تهدیدهای سازمان به عنوان جز لاینفک برنامه ریزی استراتژیک در آمده است در جوامعی مانند ایران که سرمایه گذاری در آن‌ها با ریسک بالا همراه است و پارامتر ثبات ...

 • 8. حقوق بنیادین شهروندی از دیدگاه امام علی (ع)

  مقاله حاضر بر مبنای سیره نظری و عملی امام علی(ع) به بررسی و تحلیل مصادیق حق‌های بنیادین حقوق شهروندی می‌پردازد. بدین ترتیب، این مقاله کوشش می‌کند تا بر پایه آموزه های نظری و الگوی عملی امام علی (ع)، ضمن پرهیز از ورود به مباحث محض تاریخ اسلام و دوری از نگرش‌های روایی غیر ضروری، با تعمق بر منابع دینی، ...

 • 9. تفکر استراتژیک مفهوم و تقویت آن: مرور انتقادی و پیشنهاد برای پژوهش های آینده

  ضعف تفکر استراتژیک در مدیریت ارشد سازمان باعث شده که برنامه ریزی استراتژیک به عنوان دفترچه ای که در قفسه‌ی مدیریت خاک می‌خورد بلااستفاده بماند. از طرفی تفکر استراتژیک مفهومی است که برای آن تعاریف گوناگونی ارائه شده است به همین علت است که در این مقاله ابتدا به بررسی تعاریف مختلف پرداخته‌ایم. در این قسمت ...

 • 10. On the role of intellectual capital and strategic entrepreneurship in organizational performance: empirical evidence from Iran SMEs

  In the light of the key role intellectual capital and entrepreneurship has for firms the current study examines interrelation between intellectual capital and strategic entrepreneurship in organizational performance. Data are gathered from 322 managers in 129 firms SMEs in the scope of IRAN ...

 • 11. فرآیند برنامه ریزی استراتژیک در شهرداری اصفهان

  پیچیدگی ساختار شهری از نظر دانش برنامه ریزی و مدیریت در درجه اول اهمیت قرار دارد، از این رو لازم است که توجه دقیق تری به خصوصیات سیستم های اجتماعی مبذول گردد. در رویکرد سیستمی میان تمام پدیده های جهان ارتباط هدفمند و قانونمند وجود دارد و ایجاد هر نوع تغییر یا اصلاح در هر سیستم بدون در نظر گرفتن روابط ...

 • 12. ارائه روشی برای شناخت و ارزیابی فرهنگ سازمانی بر اساس مدل کامرون و کوئین با بهره گیری از تئوری سیستمهای خاکستری پیاده سازی شده در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

  فرهنگ در یک سازمان به مثابه شخصیت در یک انسان است که رفتارهای آن را شکل می‌دهد و باعث شکل گیری و انسجام سازمان در حرکت به سمت اهداف می‌شود. برای دستیابی به تغییرات پایدار، استراتژی‌های سازمان بایستی به گونه ای طراحی و مدیریت شود که توسط فرهنگ سازمانی مورد حمایت قرار گیرد. بنابراین شناخت و ارزیابی صحیح ...

 • 13. تدوین نقشه راه تحقیقات صنعت برق ایران و کاربرد نتایج ان

  تحقیقات کاربردی برنامه ریزی شده و هدفمند یکی از مقتضیات توسعه در کشورهای پیشرفته محسوب می شود تعیین اولویتهای توسعه تحقیقات برای کشورهای کمتر توسعه یافته که به لحاظ محدودیت منابع قادر به سرمایه گذاری گسترده دراین زمینه نیستند از اهمیت ویژه ای برخوردار است امروزه صرف هزینه در واحدهای تحقیق و توسعه R&D ...

 • 14. بررسی مدل حکمرانی فناوری اطلاعات و همسویی سیستم های مدیریتی آن با نقشه استراتژیک کسب و کار

  در یک مدل استراتژیک ایده ال دارایی های نامشهود از جمله سرمایه انسان اطلاعاتی و دانش سازمان به منظور ارزش آفرینی و خلق پیامدهای مشهود با نقشه استراتژیک سازمان همسو می شوند این نوع از دارایی ها در مقایسه با دارایی های مشهود اگرچه بطور مستقیم به سود اخرین منجر نمی شود اما از طریق مدیریت سنجش و توصیف استراتژی ...

 • 15. آموزهای علمی و تجربی سنجش سطح بلوغ فرایندها در شرکت ملی حفاری ایران

  در تحقیقات قبلی عنوان شد عمده‌ترین دلیل شکست برنامه های تغییر انتخاب نامناسب نظام‌ها و بی توجهی به رابطه منطقی توالی اجرای این‌گونه نظام‌ها است و در همین راستا الگوی راهی به تعالی بر اساس چارچوب مدیریت کیفیت فراگیر پروفسور جان اس اوکلند تهیه و ارایه شد. در الگوی راهی به تعالی بر عارضه یابی فرایندها ...

آقای مشاور