تدوین استراتژی به روش چارچوب جامع تدوین استراتژی مطالعه موردی: شرکت سهند خودرو تبریز

3,331 بازدید
منبع: مجلات
تاریخ انتشار: 1388/03/11
چکیده:

شرکت های قطعه سازی با توجه به شرایط محیطی و قابلیت های کنونی و آینده خود باید استراتژی مناسبی را انتخاب نمایند تا به بقا و رشد این شرک ت ها در عرصه پر رقابت صنعت قطعه سازی کمک کند. شرکت سهند خودرو به عنوان یک شرکت کوچک سازنده قطعات خودرو، در شهرک صنعتی شهید رجایی تبریز واقع شده است . برای تدوین استراتژی این شرکت از چارچوب جامع تدوین استراتژی استفاده شده است . در مرحله شروع ، بیانیه ماموریت شرکت سهند خودرو ت عیین گردیده و و ماتریس ارزیابی عوامل (EFE) سپس در مرحله ورودی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی آورده شده است . با توجه به اطلاعات بدست آمده در مراحل قبل در مرحله تطبیق و (IFE) داخلی را تشکیل داده ایم . در مرحله (IE) و ماتریس داخلی و خارجی (SWOT) مقایسه، ماتریس سوات گزینه ها ی مختلف (QSPM) تصمیم گیری با استفاده از ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی استراتژی شناسایی شده در مرحله تطبیق و مقایسه، مورد ارزیابی و قضاوت قرار گرفته، و بهترین استراتژی برای شرکت سهند خودروکه عبارت است از : ائتلاف استراتژیک با شرکت های رقیب جهت دستیابی به مزایای رقابتی، انتخاب شده است.

16 صفحه   |   حجم فایل: 159 KB   |   فرمت: Pdf

نظرات

نام (ضروری)
پست الکترونیک(ضروری)
نظرشمــا
ارسال نظر
738 P