برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از روش QSPM فازی

1,659 بازدید
تاریخ انتشار: 1387/08/19
چکیده:

در این مقاله، روش ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی فازی FQSPM برای ارزیابی، پایداری و اولویت بندی استراتژی های سازمان پیشنهاد شده است. طبیعت ذهنی بودن نظرات افراد تصمیم گیرنده و استفاده از این نظرات در مراحل تکمیل ماتریس QSPM، در نظر نگرفتن ابهام و دو پهلو بودن عوامل بحرانی موفقیت داخلی و خارجی می تواند باعث ایجاد خطا در این روش گردد؛ لذا در این مقاله سعی شده است، برخی از مشکلات مذکور با بهره گیری از روش AHP فازی و بوسیله فازی نمودن ماتریس های EFE، IFE و QSPM بر طرف گردد.

کلمات کلیدی: برنامه ریزی استراتژیک، ماتریس (QSPM)، فازی، فازی، ماتریس (IFE)، و ماتریس (EFE)

اضافه به سبد خرید: برنامه ریزی استراتژیک با استفاده از روش QSPM فازی

قیمت: 9,000 ریـال
9 صفحه   |   حجم فایل: 141 KB   |   فرمت: Flash Paper

نظرات

نام (ضروری)
پست الکترونیک(ضروری)
نظرشمــا
ارسال نظر
1108 P
پی دی اف وان