نشریات مدیریتی دانشگاههای معتبر ایران

16,815 بازدید
  1. پژوهشنامه مدیریت تحول: در زمینه علوم مدیریتی با مجوز وزارت ارشاد از ابتدای سال 1388 در جریان دریافت و ارزیابی مقالات قرار گرفته و نخستین شماره آن در تابستان 1388 به چاپ رسیده است. درجه علمی این مجله علمی-پژوهشی می باشد.
  2. دانش و فناوری: نشریه علمی- پژوهشی
  1. مطالعات مدیریت راهبردی:

   مدیر مسئول: دکتر سید محمد صحفی سردبیر: دکتر محمدرضا حمیدی زاده
   اعضای هیأت تحریریه: دکتر حمید ابریشمی (استاد دانشگاه تهران)، دکترسیدمحمداعرابی (استاد دانشگاه علامه طباطبایی)،دکتر نسرین جزنی (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)،دکتر عباسعلی دکتر حاج‌کریمی(دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر بهروز درّی (دانشیار دانشگاه  شهید بهشتی)، دکتر حسین رحمان‌سرشت (استاد دانشگاه علامه طباطبایی)، دکتر سیدرضا سیدجوادین (استاد دانشگاه تهران)، دکتر اکبر عالم تبریز(دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر علینقی مشایخی(استاد دانشگاه صنعتی شریف).
   نشانی : تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده مدیریت و حسابداری،دفتر
   گروه نشریات چشم انداز مدیریت، کدپستی 1983963113
   پست الکترونیکی: Strategysbu@yahoo.com

  2. چشم انداز مدیریت (پیام مدیریت): بر اساس نامه شماره 93857 مورخ 07/06/1390 کمیسیون نشریات علمی کشور، فصلنامه چشم‌انداز‌ مدیریت بازرگانی از شماره 1بهار 1389 به مدت 2 سال و تا پایان مرداد ماه 1392دارای درجة علمی- پژوهشی است.
   اعضای هیات تحریریه: دکتر نسرین جزنی (دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر محمدرضا حمیدی زاده (دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر شهریار عزیزی (دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر محمدعلی بابایی (دانشگاه الزهرا)، دکتر سید حمید خداداد حسینی (دانشگاه تربیت مدرس)، دکتر طهمورث حسنقلی پور (دانشگاه تهران)، دکتر عباسعلی حاجی کریمی (دانشگاه شهید بهشتی)،دکتر بهرام رنجبریان(دانشگاه اصفهان).
   مدیر مسوول: دکتر حسن فارسیجانی سردبیر: دکتر عباسعلی حاجی کریمی
   نشانی دفتر نشریه چشم انداز مدیریت: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، کد پستی 1983963113
   تلفن: 29903136- 021، دورنگار: 22431644 پست الکترونیکی : JBMPsbu@yahoo.com
  1. نشریه مدیریت صنعتی: صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، مدیر مسئول: دکتر سید رضا سیدجوادین، سردبیر: دکتر عزت اله اصغری‌زاده
   تاریخ تاسیس:‏۱۳۸۷/۰۲/۰۱
   نوع: دوفصل‌نامه
   آدرس سایت: http://imj.ut.ac.ir
   رایانامه (ایمیل): imj@ut.ac.ir
   فکس: 021-88006355
   تلفن: 021-61117637

نظرات

نام (ضروری)
پست الکترونیک(ضروری)
نظرشمــا
ارسال نظر
351 Z
پی دی اف وان