یکشنبه 30 آذر 1393 - 17:20

افزایش سهم حق بیمه شرکت های خصوصی از بازار

منبع: ریسک نیوز دسته: بیمه 684 بازدید

به گزارش ریسک نیوز،بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاخص های مالی و عملکردی شرکت های بیمه مستقیم دارای سابقه مفید بیش از سه سال فعالیت بیمه ای طی سال های ۱۳۸۸ تا۱۳۹۲ را منتشر کرد.
بر اساس این گزارش ، شاخص های شرکت های بیمه به استناد گزارش مدیر کل نظارت مالی و در راستای شفاف سازی و اگاهی عمومی از وضعیت عملکرد شرکت های بیمه و در چهار بخش شامل شاخص های عملیاتی، مالی، توانائی ایفای تعهدات و دسترسی مشتریان به خدمات بیمه ای و مشتری مداری تنظیم و اعلام شده است.
تحلیل آماری شاخص های مالی و عملکردی شرکت های بیمه نشان می دهد ، نرخ رشد سهم حق بیمه شرکت های خصوصی از بازار در سال 92 نسبت به سال قبل از آن روند رو به رشدی را طی کرده است. شاخص ها نشان می دهد ، شرکت دولتی بیمه ایران نسبت به سال قبل از ان(91) حق بیمه کمتری را دریافت کرده است این در حالی است که بیمه های خصوصی توانسته اند با تبلیغات و گسترش بازار یابی حق بیمه های بیشتری را دریافت کنند .
بر اساس شاخص عملکرد شرکت های بیمه در سال 92 نرخ رشد حق بیمه شرکت بیمه ایران از بازار نسبت به سال قبل به عدد - 95/0 درصد کاهش پیدا کرده است . بر اساس این گزارش نرخ رشد حق بیمه شرکت بیمه آسیا از -7.55 درصد در سال 91 به -6.05 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که نرخ رشد حق بیمه شرکت دانا از 11.27درصد در سال 91 به 13.34 درصد در سال 92 افزایش پیدا کرده است. شاخص های عملکرد شرکت های بیمه نشان می دهد ، نرخ رشد حق بیمه شرکت های بیمه معلم ، پارسیان ، کارآفرین ، ملت ، سینا ، رازی نیز به ترتیب با 11.26 درصد ، 0.36 درصد ، 15.44 درصد ، 23.1درصد ، 13.62درصد ، 33.22 درصد از رشد سهم حق بیمه برخوردار بودند . همچنین طبق آمار منتشر شده از سوی بیمه مرکزی بیمه های نوین ، امید ٍ و آرمان نیز این رشد را در دریافت حق بیمه تجربه کردند.

نظرات

نام (ضروری)
پست الکترونیک(ضروری)
نظرشمــا
ارسال نظر
3413 N
پی دی اف وان